Blog

Ako sa správne vyrovnávať so stresom

Stres je (bohužiaľ) neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Ako náš nevyhnutný spoločník...

Význam zdravého spánku - ako starší ľudia môžu dosiahnuť kvalitný spánok

Spánok - zdanlivo jednoduchý fyziologický proces, hrá kľúčovú úlohu v celkovom zdraví a pohode jedno...

Zdravá strava pre starších - potraviny ktoré posilujú vitalitu a imunitu

Starnutie prináša so sebou množstvo výziev a v živote človeka zdravá strava  je nesmierne dôlež...

Zdravý životný štýl po 60: Ako si efektívne udržať dobré zdravie aj vo vyššom veku?

Zlaté roky života vyžadujú nielen starostlivosť o fyzické zdravie, ale aj o emocionálnu a duševnú po...

Význam prevencie demencie - aktivity a cvičenia pre zachovanie mentálnej sústredenosti

Demencia, komplexný syndróm spojený so zhoršením kognitívnych schopností, sa stáva stále významnejší...

Pevné zdravie v každom veku: Úloha výživových doplnkov pre zdravie seniorov

Starnutie je jedným z aspektov ľudského života, ktorý prináša so sebou fyzické a biochemické zmeny v...

Matka, manželka, profesionálka: Ako zvládnuť všetky tri úlohy?

V dnešnej hektickej dobe  čelia ženy nespočetným výzvam a rozmanitým úlohám, ktoré zahŕňajú mat...

Cviky pre seniorov - ako udržiavať vitalitu a flexibilitu v neskoršom veku

Starnutie môže byť náročné, no to neznamená, že nemôžeme udržiavať vitalitu a flexibilitu v neskoršo...

Bolesť kĺbov u bežcov

Bežci čelia častým výzvam spojeným s bolesťou kĺbov, ktorá môže výrazne ovplyvniť ich výkon a trénin...

Ako na duševné zdravie v digitálnom veku

Digitálny vek, s ním spojené technologické inovácie a konštantný prítok informácií prinášajú nové vý...

Duševné zdravie matiek

Byť matkou je jednou z najnáročnejších, no zároveň najpôsobivejších úloh, ktoré môže žena zažiť. Kaž...

Superpotraviny (nielen) pre športovcov

Posilnite svoj výkon prirodzeným spôsobom (Nielen) športovci si vyžadujú optimálnu výživu, aby dosi...